Znak Vítejte na internetových stránkách jihočeských obcí

Pištín, Češnovice, Pašice a Zálužice


Základní údaje
Pištínský zpravodaj
Svazek obcí Blata
Knihovny
Hasiči
Hasičské muzeum
Včelaři
Myslivci
Sport
Historie obcí
Kronika obce
Slavní rodáci
Archeologie
Selské baroko
Podnikání
Fotogalerie
Video
Tisk
Televize
Mapy
Odkazy


Historie obcí


Chronologie historických událostí v obci Češnovice


2009 - 4. srpen - povodeň v obci - rozvodněný potok - 5. postižených domů
2005 - rekonstrukce mostu a stavba chodníků
2003 - plynofikace obce
2002 - 12. a 13. srpen - povodeň v obci - stoletá voda - 5. postižených domů
2001-2 - stavba víceúčelové kanceláře obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí
1996 - uvedení benzínové pumpy Pletka do provozu
1996 - zcelování polí kolem obce a úpravy katastru
1992 - zavedení řádu pitné vody
1992 - první setkání rodáků obce
1990-1 - videokronika obce
1987 - dostavba výkrmny býků
1978-9 - akce "Z" - stavba prodejny P50 (obchod se smíšeným zbožím)
1973-5 - přestavba starého hostince na nový kulturí dům
1970 - obložení požární nádrže panely
1967-8 - rozšíření koryta místního potoka a zrušení návesního rybníka Velká Strana
1964 - vybudování nového rybníka Buchta a první napuštění
1960 - stavba porodnice a výkrmny prasat
1956-7 - stavba kravína a slepičárny
1955 - účast SDH Češnovice na celostátní soutěži v Brně
1955 - založena místní pobočka Svazarmu
1955 - založení místního JZD na třetí pokus
1952 - vystěhování 3. velkých zemědělců na základě křivého obvinění a majetek zabaven, rodiny vystěhovány
1949 - obchod smíšeného zboží v čp. 3 (u Šíslů)
1945 9. květen - obcí projel americký Jeep později večer přijela sovětská armáda, která byla vítána jako osvoboditelé
1939 - stavba mostu namísto starého kamenného mostu
1935 - založení hasičského sboru
1926 - první smrtelná autonehoda v obci - profesor Vránek z Jindřichova Hradce - srážka motocyklu s nákladním automobilem
1926 - elektrifikace obce a stavba transformátoru
1924 - soupis majitelů rolnických usedlostí a jejich popis do čp. 53
1923 - nepodařená vloupání do komory u hostince - postřelení dvou místních hochů brokovnicí 3 cikány
1922 - odhalení pomníku padlých v první světové válce
1921 - nejstarší spolek v obci - mládežnický ochotnický divadelní spolek
1921 - první díl obecní kroniky
1914 - přibližně 20 odvedenců
1780 - číslování domů v obci
1892 - stavba kaple svaté Anny
1888 - kaple na netolickém rozcestí zasvěcená Bolestnému srdci páně
1868 - stavba kaple svatého Vojtěcha podle vzoru kaple u Radčic svatého Janna Nepomuckého
1865 - stavba kaple na netolickém rozcestí na náklady Jakuba Koupala z Pašic před vysídlením do Ameriky
1858 - stavka křížku u kovárny na horánku
1850-1875 - cihelna Jakuba Koupala 200m jižně od obce Češnovice na Pletků průhoně
1850 - správou patřila obec pod Čejkovice
1815-6 - stavba císařské silnice a kamenného mostu
1813 - nejstarší dochovaná mapa vesnice
1662 - požár gruntu Kiryanů
1654 - soupis gruntů ve vsi po skončení 30. leté války (6 gruntů pustých, 3 nově osedlé a 7 gruntů válkami nepoškozených) - Berní rula 27. kraj Prácheňský
1654 - vypálení vsi švédskými žoldáky
1562 - informace o vsi zapsány v Deskách zemských v Praze pod názvem Cžesstnowicze
1480-1500 - stavba kamenného sloupu Boží muka u netolického rozcestí (vyrobeno kamenickou hutí v okolí Lhenic)
1490 - soupis jednotlivých gruntů vsi Češnovice - nejstarší hlubocký urbář - grunty: Schiestl, Raušar, Mašek, Wolman, Mašek, Janek, Vatkovský, Ješek, Ryneš, Michal, Ambrož, Jakub, Pamstl, Rezek, Jíra - Ondrova a Martinova půl lánu pusté, ve vsi je krčma
1420 (18. 3.) - první dochovaná písemná zmínka - popravčí kniha pánů z Rožmberka - Pravenie Přibíkovo z Žabovřesk na mukách - Přibík s tlupou ukradl Janovi z Češnovic krávu
12. století vznik osady - doložený nálezy keramiky kolem potoka


Chronologie historických událostí v obci Pištín


2009 - povodně
2006 - znak a prapor obce
2005 - rekonstrukce sportovních kabin na hřišti
2003 - plynofikace obce
2002 - povodně
2001 - setkání rodáků
1998 - osvětlení kostela
1997 - svěcení baráčnického praporu
1992 - vodovodní řád
1991 - zrušena školka
1990 - obec získala samostatnost (odtržení od MNV Zliv)
1989 - dokončena přístavba prodejny
1984 - otevření hostince po rekonstrukci
1980 - otevření mateřské školy v budově bývalé školy
1978 (1.9.) - zrušena základní škola, děti začaly dojíždět do ZŠ Zliv
1969 - veřejné osvětlení
1968 - zavezen rybníček na návsi, vysazena Lípa Svobody
1967 - zbourána kovárna
1966 - dokončena nová prodejna Jednoty
1964 - postaveno zdravotní středisko
1955 - vznik JZD
1945 (květen) - obec obsadily oddíly SS a hrozili dělostřeleckou palbou, jelikož místní zajali dva německé vojáky
1936 - Založena obec baráčníků Vitoraz
1934 - zaveden telefon na poštu
1933 - založen Sportovní klub
1930 - odhalena pamětní deska legionáře Lišky
1924 - elekrifikace obce
1924 - nové varhany (dodal Eduard Hubený z Protivína)
1924 (7.6.) - Návštěva prezidenta Masaryka
1923 - nové zvony na kostelní věž
1920 (31. 5.) - vysvěcen pomník padlých
1919 - vznik ochotnického spolku Kubata
1919 - zasazeny Lípy svobody
1914 - vznikl Okrašlovací spolek
1911 - založena Kampelička
1901 - vznik Sboru dobrovolných hasičů
1879 - požár (vyhořela čísla 11, 12, 4, 21, 20,19, domkař Šimek a obecní pastouška
1868 - požár
1861 - požár (vyhořela čísla 1-5)
1846 - poštovní budova
1843 - přestavba budovy školy
1774 - nové varhany (navrhl František Ferdinand Semrad ze Sedlce u Tábora)
1765-1766 - postavena zděná věž kostela
1752 (19.4.) - požár, poškodil 40 stavení, kostel, faru i školu
1739 - požár
1732 - stavba nové budovy školy
1701 - farář V. A. Liška dal přistavět kapli Panny Marie Karmelské
1688 - budovu školy přestavěl knížecí stavitel Giaccomo de Maggi
1683-1686 - barokní přestavba kostela (Giaccomo de Maggi)
1641 - nejstarší zmínka o farní škole
V 16. stol - byl Pištín sídlem rychtáře (pod jeho správu patřily vsi Břehov, Češnovice, Jaronice, Zalužice)
1561 - stížnost, že zdejší faru spravuje luteránský kněz
1490 - na statcích hospodařili: Prunar, Hůrar, Petr kadlec, Fres, Duchoň, Krčma, Šiman, Pavel Všetečka, Štěpán, Šimek, Linhart, Kajr, Vavrajch a Charvát
1468 - pištínské poddané přepadl a obral Mikuláš ze Sedlce
1437 - před králem projednávána pozůstalost po rychtáři Stanislavovi
1410 - farář Zachariář nařčen z hříšných styků s hospodyní Markétou
1392 - probíhal spor mezi zdejším farářem Prkošem a kaplanem, spor řešen i před vikářem pražského arcibiskupství Janem z Pomuku (sv Jan Nepomucký)
1334 - Petr z Rožmberka vrací Pištín ke královskému majetku
1261 - nejstarší písemná zmínka o obci, na zlomku listiny zaznamenán jako svědek farář Václav z Pištína


Chronologie historických událostí v obci Zálužice


1996 - založení renomované firmy Lignum
1993 - soukromý zemědělec pan Sobolík
1990-dnes - osada obce Pištín
1976-90 - osada obce Zliv
1970-80 - vylidnění obce
1970-5 - stavba zahrádkářské kolonie
1960-76 - osada obce Pištín
1888 - uhození blesku do kaple u obce Zálužice - je důvodem jejího naklonění
1850-1960 - osada obce Zliv
1647-1867 - Fara Pištín, 17 matrik z let
1490 - první písemná zmínka


Jihočeská genealogieChytilův adresář 1915


Copyright © 2007-2024, Všechna práva vyhrazena, Obsah: Jan Caletka, Jaroslava Čapková Správce webu: Zdeněk Brož