Zpět

Nejstarší dochované fotografie

Nejstarší fotografie týkající se Češnovic, jsou převážně podobenky místních obyvatel z období let 1900-1918, pořízené ve známých českobudějovických fotoateliérech. Tehdy i později to byla jistě velice úchvatná záležitost, totiš mít tímto způsobem zachyceny rodiče, sourozence i celou rodinu. Fotografie byly finančně dostupné pro všechny vrstvy obyvatel a tak ponejvíce u příležitosti návštěvy trhů v Českých Budějovicích stačilo zajít k panu fotografovi. Nejstarší fotografie se vyznačují tím, že jsou nalepeny na na tvrdém kartonu a na druhé straně jsou reklamní údaje fotoateliéru.

Z období těsně před první světovou válkou se podařilo získat několik fotografií zdejších vojínů, pořízené byly v různých částech Čech a zaslány poštou rodině na památku.

Z období první světové války jsou známi jak odvedenci na frontu (k asentu se chodilo na Hlubokou n.Vlt.), tak jednotliví vojíni i skupiny, jak kde byli na bojištích. Některé taovéto fotografie byly pořízeny i daleko za hranicemi vlasti.

1919-1938

Fotografie z meziválečného období, tedy zhruba z let 1919-1938, jsou již běžnější záležitostí. Nejsou již na tvrdém kartonu, jsou většinou pohlednicového formátu. V tomto období již fotografové přicházeli do naší vesnice a tak máme zachyceny zemědělce při práci, nebo s rodinami u svých stavení. Podobně jsou takto zachyceny rodiny a domky některých místních dělníků. Zachycena je takto obecní kovárna, obchodník s rodinou před domkem č.54, obec vydala před r.1935 pohlednici. Dále je zachycena řada místních odvedenců, skupiny školních dětí, zachycena je i činnost místních spolků (hasiči, včelaři, myslivci, ochotníci). V celém tomto období vznikla samozřejmě řada podobenek, z nichž některé se dochovali i na náhrobcích (porcelánové oválky) v Pištíně. Vzácností jsou též fotografie svatebčanů.

1939-1945

Z období okupace jsou zachyceni místní rolníci při práci na poli o žních, dále divadelní spolek, svatebčané a z prvních dnů po osvobození unikátní slavobrána-vítání osvoboditelů. Takových fotografií mohlo být daleko více, ale fotoaparát i s filmem, byl přes protesty zabaven americkými vojáky. Jejich auto projelo totiž první v dopoledních hodinách obcí a vojáci zastavili u hostince a přes protesty fotoaparát majiteli zabavili. Sovětští vojáci projížděli obcí až v odpoledních hodinách.

1946-1960

Na fotografiích z druhé poloviny čtyřicátých let a hlavně padesátých, je zachycena řada soutěžních požárních družstev, neboť v obci se tímto sportem žilo. V roce 1955 se družstvo mužů probojovalo až do celostátního kola v Brně. Nejsou žádnou vzácností fotografie vojínů, svatebčané, myslivci obzvláště u výřadu zvěře.

1961-1980

V létech šedesátých a sedmdesátých byl v obci značný počet fotoaparátů, se kterými však převážně zacházely děti. Fotografií se dochovalo poměrně hojně, zachyceny jsou jednotliví občané či skupinky, požárníci, myslivci, svazáci, zemědělci, avšak nikdo nepořídil fotodokument alespoň části stavení v obci.

Až v roce 1984 kronikáři Jan Caletka a Jaroslav Eliáš, pořídili fotodokumentaci dům od domu, tedy každého stavení v obci, zajímavých detailů, zajímavostí v katastru obce.

Autorem elektronického zpracování těchto stránek je Zdeněk Brož Češnovice č.56, staré fotografie zapůjčil kronikář Jan Caletka a řada místních občanů, za čež jim děkujeme.
Autor: Jan Caletka