Znak Vítejte na internetových stránkách jihočeských obcí

Pištín, Češnovice, Pašice a Zálužice


Základní údaje
Pištínský zpravodaj
Svazek obcí Blata
Knihovny
Hasiči
Hasičské muzeum
Včelaři
Myslivci
Sport
Historie obcí
Kronika obce
Slavní rodáci
Archeologie
Selské baroko
Podnikání
Fotogalerie
Video
Tisk
Televize
Mapy
Odkazy


Knihovny


Knihovna Pištín
O historii obecní knihovny nejsou v nejstarší obecní kronice žádné podrobnější zprávy. Řadu let pracovala v knihovně manželka řídícího učitele Josefa Vrbského, která ji vedla do roku 1936. Ze záznamu v kronice není jasné, kdo převzal práci v knihovně po ní ani kde knihovna sídlila. Další zpráva v kronice se týká roku 1940, kdy musela být z knihovny vyřazena díla českých národních buditelů. V roce 1950 byl knihovníkem v Pištíně Karel Jochman, knihovna čítala 402 svazků zábavné četby, 98 knih naučných a 55 pro mládež, celkem tedy 555 knih. V této době byly vyřazeny romány Vlasty Javořické a knihy spisovatelů, kteří emigrovali. Knihovny měla 25 čtenářů, vypůjčili si 854 svazků. V roce 1951 navštívilo knihovnu 70 čtenářů, kteří si přečetli 738 knih. Nejvíce byla žádána starší česká literatura, nově vydané knihy byly málo žádané. V dubnu 1963 byla knihovny přestěhována z domu č. 26 do dvou místností na faře. Do knihovny byly pořízeny nové regály. Ve stejném roce byla zrušena nefungující knihovna v Pašicích, knižní fond byl převezen do Pištína. Od roku 1980 byla knihovna umístěna v jedné místnosti statku u Dvořáků č. 14 na návsi. Do roku 1986 byl knihovníkem František Vácha, po něm vedla knihovnu Hana Drázdová. Od roku 1989 vede knihovnu Jiřina Čapková. V roce 2001 se knihovna přestěhovala sídla obecního úřadu Pištín 33. Od roku 2006 je vybavena počítačem s přístupem na internet, připojení bylo realizováno v rámci Projektu internetizace knihoven. Ke konci roku 2009 má knihovna ve fondu 2150 knih, z toho je 412 knih naučných a 1738 svazků beletrie.
Rok Registrovaní
čtenáři
Z toho
do 15 let
Návštěvníci Výpůjčky
200968165321901
200867184941672
200768183591415
200663213521293


Výpůjční doba
Knihovna Pištín: Pondělí 16 - 18 hodin
Knihovna Češnovice: Úterý 18 - 19 hodin

Knihovna Pištín nabízí:
půjčování knih pro dospělé i mládež z vlastního fondu i z výměnného fondu z JVK České Budějovice
půjčování časopisů (Vlasta, ABC)
přístup k internetu
tisk do 10 kusů
možnost využití textového editoru a dalších volně šiřitelných programů

Důležité dokumenty:
Katalog knihovny Pištín
Řád knihovny Pištín
Pravidla pro používání Internetu

www.knihovnapistin.wz.cz


Knihovna    Knihovna

Knihovna    Knihovna   

Copyright © 2007-2024, Všechna práva vyhrazena, Obsah: Jan Caletka, Jaroslava Čapková Správce webu: Zdeněk Brož